EFOP-5.2.2-17-2017-00078 – Transznacionális együttműködések az Add a kezed közhasznú Egyesületnél

Az Add a kezed az esélyegyenlőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül vissza nem térítendő támogatásban részesült.
EFOP-5.2.2-17-2017-00078 azonosítószámú, Transznacionális együttműködések az Add a kezed az esélyegyenlőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesületnél című pályázat elsődleges célja a hátrányos helyzetű gyermekek segítése, az erre vonatkozó módszereink bővítése együttműködő partnereink bevonása révén.
Hazánkban, illetve a partnereink országaiban is (Szlovákia, Románia) sikerrel valósítottak meg olyan projekteket, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózatására, és ezen keresztül közvetve a leszakadt társadalmi réteg fejlesztésére irányultak. A projekt során ezen jó gyakorlatok összegyűjtésével, a tapasztalatok megosztásával szeretnénk módszereinket bővíteni, tevékenységünket fejleszteni.
Az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük a fenti területek vizsgálatához és elemzéséhez az együttműködések keretében:
– A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás megismerése nemzetközi együttműködés keretében
– Nemzetközi hálózatépítés
– Tapasztalatok feldolgozása, jó gyakorlatok leírása
–  Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása
– A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása
– Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel
– Műhelymunka, a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése
– Tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetenciafejlesztések keretében
– Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása
– Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése
– A megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása
– A projekt eredményeinek széleskörű megismertetése
– Magyarországi konferencia szervezése
A projekt keretében megvalósult programjainkról, tevékenységeinkről a külön menüpontokban található fotódokumentáció és összefoglalók által juthatnak bővebb információhoz.

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Műhelymunka- A család szerepe a hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztésében

Időpont: 2018.07.09.

Nem csak hazánkban, de az együttműködő országokban is és a szomszédos országokban is gyakori probléma a hátrányos helyzetűek magas aránya, valamint ez a helyzet öröklődik is, hiszen nem igazán tudnak kitörni ebből a helyzetből, mivel sokan az iskolában is, ahogy elérik a tankötelezettséget, ott is hagyják, ezért nem szereznek megfelelő szakképesítést, nem tudnak munkát vállalni. Szükség van a szülőkre és a hozzátartozókra is, hogy a fiatalok körében bizalmat tudjunk kiépíteni, a szülői kompetenciák fejlesztése érdekében, hogy a programot egy szélesebb körben megismerjék.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Műhelymunka- A kora gyerekkori fejlesztés szerepe a továbbtanulásban

Időpont: 2018.07.10.

Az ifjúságfejlesztése már kisgyermekkorban kezdődik, hogy milyen nevelést kapnak, járnak-e óvodába, iskolába. Magyarországon az óvoda kötelező, hiszen fontos a korai fejlesztés, az iskola viszont csak 16 éves korig kötelező és így nagyon sok fiatal, ahogy betölti a 16. életévét ott is hagyja az iskolát, ezért nagyon sokan utcára kerülnek, nem fejlődik eléggé a társas kompetenciájuk és az egyik legfontosabb, hogy nem szereznek megfelelő szakképesítést, így a munkahelykeresés is nehéz számukra. Szlovákiában ingyenes oktatási rendszer működik, ezt akár az egyetemen is igénybe lehet venni, attól függően, hogy milyen képzésen tanulnak a fiatalok, nappali vagy távoktatás. A diákok részére ingyenes az iskolába való oda és hazautazás, amelyet állam térít meg. Mindhárom országban lehetőség nyílik az egyetemen tanuló diákoknak ERASMUS pályázatot benyújtani, amellyel egy másik országban félévet, vagy akár többet is tanulhatnak, ezáltal megismerve a másik ország kultúráját és a nyelvismeret is fejlődik, tágabb tudással térnek haza.

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Műhelymunka-A hátrányos helyzetű fiatalok iskolai lemorzsolódásának okai

Időpont: 2018. 07. 11.

A szervezetünk és az együttműködő partnereink tevékenységei során, az elsődleges cél a hátrányos helyzetű gyerekek segítése. A problémára igyekszünk megoldást találni, egymás jó gyakorlatait végig hallgatva próbálunk kialakítani egy közös programot, amely mindhárom országban megállja a helyét. Egy SWOT analízis segítségével mindhárom ország erősségét, gyengeségét, lehetőségét, és veszélyét számításba vettük és összegeztük a problémákat, az igényeket, és már hazánk, és partnereink országai is sikerrel valósítottak már meg olyan projekteket, amelyek kizárólag a hátrányos helyzetű gyerek felzárkóztatására és családjaikra voltak specializálódva, azaz a leszakadt társadalmi réteg fejlesztésére irányult. A műhelymunkánk során olyan problématerületeket vetettünk fel, mint a fiatalok érdektelensége, passzivitása, felületesek, bizalmatlanok az oktatás területén és a programoktól is elzárkóznak, ez egy olyan rendszerhiba a fiatalok részéről, amit ki kell küszöbölnünk, hogy minél jobb legyen az oktatás minősége, ne hagyják ott az iskolát a 16-18 évesen, ne ebben a rossz mentalitásban, gondolkodásmódban éljenek. A jó gyakorlatok bemutatása után összegeztük, hogy eddig milyen hatásai voltak. Romániában a People to People alapítvány az oktatásra helyezi a hangsúlyt, egy iskolát működtetve és az embercsempészet áldozatainak egy menedékházat építettek, ahol szociális szolgáltatásokban részesülnek az odaérkezők. A hazánkban bemutatott gyakorlat során a fiatalokat készíti fel a munka keresésre, az állásinterjúkra a program, aminek eredménye hogy már több fiatal is helyet kapott olyan nagy cégeknél, mint Spar, Mol vagy a Magyar Posta. Több kisebb program került még bemutatása, ahol a fiatalok mozgósítása a cél, sport és zenetanulás terén. A közösségi munka egy kiváló fejlesztőprogram, ahol a gyerekekre és a családjukra fókuszálnak. Összegezve a műhelymunkát, a fő célunk az, hogy a partnerekkel, egy olyan módszert megismerni, ennek a módszernek tanulmányozni annak lehetőségét, hogy ezt hogy tudjuk kialakítani és ezeket a módszereket hogyan tudjuk a gyakorlatban hasznosítani.

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program neve: Műhelymunka- Szakmák átjárhatósága az élethosszig tartó tanulás jegyében.

Időpont: 2018.07.17.

A társadalmi visszailleszkedés elképzelhetetlen az egyén öngondoskodása nélkül. A lakhatás, a mindennapok költségeiről gondoskodni saját jövedelem nélkül elképzelhetetlen, az aktív, munkaképes ember számára pedig csak a munkabér, a munkaerőpiacra való visszakerülés adhat esélyt a továbblépésre. Viszont kinek kell egy munkától már elszokott, elavult szaktudású beosztott? A képzésben, munkahelykeresésben, a munkahely megszerzésében és megtartásában komoly feladat hárul az ellátórendszerre. Gondoskodni kell arról, hogy az érintettek újra képes legyen válaszokat adni a munkaerőpiac kihívásaira.

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program neve: Műhelymunka- A kora gyerekkori fejlesztés, mint megalapozó tevékenysége a gyermekek intézményében eltöltött éveinek.

Időpont: 2018.07.18.

A találkozó alkalmával fontos megállapításra jutottunk. A kora gyerekkori fejlesztés, az otthoni környezte a gyerekekkel való foglalkozás, és az óvodáztatás minősége fontos alapozója lehet a gyerekek iskolai illetve intézményi előmenetelének. Számtalan olyan tudás, és kompetencia ebben az időszakba fejlődi ki a csecsemő illetve kisgyermekkorban, ami megalapozza, pl. az értő olvasást, a logikai fejlődést, a matematika feladatok megoldásához szükséges kompetenciákat, tudásokat, Ha egy kisgyermek számára ebben az időszakban nem történnek meg azok a fejlesztések, „tapasztalatszerzések” amelyek szükségesek a későbbi előmeneteléhez, akkor az alapok hiánya vezethet egy továbbtanulási nehézséghez, iskolai kudarchoz, stb.

A kora gyermekkori fejlesztési a roma közösségben nagyon fontosnak tartjuk, többek között azért is, mert ha a társadalmi integrációs programokról és tevékenységekről is beszélünk, akkor az erre a korosztályra irányuló fejlesztő fejlesztések nagyon kevesek, vagy egy olyan rendszerben beültetett szolgáltatás, mely a közvetlenséget nem minden esetben tudja biztosítani.

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program neve: Hazai tanulmányút –Az élethosszig tartó tanulás, szakmai képzési lehetőségek, jó gyakorlatok

Időpont: 2018.10.14.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedők és Vállalkozók Egysületének megkeresése, mint a tanulmányút helyszíne, azért volt fontos számunkra, mert a szakmai egyeztetések alapján kiderült, hogy mind három osrszág hátrnyos helyzetű hiataljai szak- és középiskolai tanulmányai illetve iskolaiéletútjukra nagyban jellemző az erős, már az első éveben megtörténő lemorzsolódás. A hagyományos szk-és közép iskolai rendszerben a hátrányos helyzetű fiatalok erős lemorzsolódása egyértelműen kimutatható a partnerországoknál, ezért fontosnak tartottuk, hogy a sok képzésben jártas hátrányos helyzetű iatalokkal foglalkozó szervezet működését, tevékenységét, módszerét megismerjük. Megtekintettük a képzéseket a tanúlmányúton, a toborozási módszerekbe, a hallgatókkal való foglalkozásokba illetve, hogy milyen típusú szolgáltatásokat, támogatásokat tudnak biztosítani a képzésben résztvevőknek, amely szolgáltatások és támogatások segytik a benntmaradást, a sikers szakmaképzést, illetve  a képzést szervező szakemberek által biztosított szolgáltatások egyik fontos elemét is megismerhettük, amely során a megszervezett képzettséggel segítséget nyújtanak ejutni az elsődleges munkaerőpiacra és a szakképzés során segítik a fiatalokat abban, hogy munkahelyhez jussanak.

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Játéktár, pilot program

Időpont:2018.10.15.

A játéktár pilot programnak hosszú évek óta a Nyíregyházi Görög Katólikus Egyház tulajdonában lévő Kapuház Tanoda ad helyet. A program Nyíregyháza, Huszár lakótelep szegregátumában működik és célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű szegregált életkörülmények között élő roma családok számára segítséget nyújtson a kisgyermekek otthoni

nevelésben, fejlesztésében. A hátrányos helyzetű fiatalok iskolai sikerességét illetve hosszútávon az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedését megalapozó és segítő program elem a játéktár program. Mindamelett, hogy korszerű tudással és eszközrendszerrel látja el a fiatal anyukákat az otthoni fejlesztés illetve az otthon nevelés tekintetében a program elemek egy közösség erősítő és fejlesztő funkciója is van.

A megtekintett játéktár program lehetőséget biztosított a résztvevők számára, hogy megismerjék a módszer folyamatát, a benne dolgozó szakemberek gyakorlati tapasztalatát megismerjék, illetve a tanulmányi út során lehetőség nyílt egyfajta módszertanon alapuló együttműködés kialakítására.

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Hazai Tanulmányút-Koragyerekkori fejlesztés, az integrált oktatás megalapozása

Időpont: 2018.10.12.

A program konkrét célkitűzése: A minőségi oktatási szolgáltatásokhoz és a korai gyermekkori gondoskodás szolgáltatásaihoz való hozzáférés javítása a hátrányos helyzetű roma gyermekek (0-6 éves korosztály) számára. A közösségépítés egyik fontos célja, hogy olyan teret biztosítson az édesanyáknak, ahol biztonságban érezhetik magukat, nyugodtan mernek beszélni érzéseikről, sérelmeikről, egyszerre fejlődnek ők és a gyermekeik. Ebben a befogadó ésbátorító környezetben az anyák készségszintje könnyedén fejleszthető.

 

 

 

 

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00078

Program címe: Hazai tanulmányút- Szegregáció-Közösségfejlesztés

Időpont: 2018.10.13.

Azért választottuk a tanulmányút helyszíneként az egyik városi szegregátumot, mert fontos látnunk, hogy milyen életkörülmények azok amelyek befolyásolják a fiatalok mindennapjait, az iskolai és óvodai életüket, a találkozásokat a többi társadalom szereplőivel. Egy telepi életkörülmény teljesen más lehetőséget tud adni, biztosítani az ott élőknek, hisz az infrastruktúrális elmaradottság, a közösségi terek hiánya mind gátló tényezői a fejlődési, kitörési pontoknak.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Értesülj Időben!

Tájékozódj azonnal aktuális híreinkről, eseményeinkről, felhívásainkról. Hírlevelünkből minden fontos információról értesítést kapsz!

Feliratkozás előtt tekintse meg Adatvédelmi tájékoztatónkat, a küldés feltétele a benne foglaltak elfogadása!

3 + 13 =

Betűtípus átméretezése
Kontraszt